1. Algemene voorwaarden

·      De foto’s en teksten op www.moosephotography.nl zijn alleen bestemd voor de eigenaar, Marie Louise Barendrecht (hierna te noemen fotografe of Moose Photography). Bezoekers kunnen deze teksten en foto’s bekijken, maar zijn niet bestemd voor eigen gebruik.

·      De fotografe behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

·      Bij gebruikmaking van de diensten van Moose Photography in welke zin dan ook, gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

·      Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen dient de aanbetaling voldaan te zijn. De afspraak wordt door Moose Photography per mail bevestigd.

·      Ontvangst van de foto’s geschiedt circa 2-3 weken na de fotoshoot.

2. Geen eigen foto’s tijdens de shoot

·      Tijdens de shoot mag er niet gefilmd/gefotografeerd worden met uw eigen telefoon/camera.

3. Auteursrechten van de foto’s

·      De fotografe is en blijft eigenaar van alle foto’s die door de fotografe zijn gemaakt, ontworpen, bedacht en op de site worden aangeboden. De fotografe behoudt het digitaal origineel. Auteursrecht van de foto’s is ten alle tijden van Moose Photography.

·      De klant geeft Moose Photography toestemming om de gemaakte foto’s van de klant enkel te gebruiken voor promotie doeleinden op internet, zoals portfolio/blog/nieuwsbrief/social media/andere websites en in drukwerk (zoals flyers/kaartjes/expositie) of ander promotie materiaal. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding, korting of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotie doeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan Moose Photography.

·      Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (zowel webversie als hoge resolutie) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door Moose Photography.

·      Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media. Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Moose Photography.

·      Het is niet toegestaan om niet gekochte bestanden te downloaden/ publiceren of voor andere doeleinden te gebruiken.

·      De foto’s worden tot 6 maanden na de shoot bewaard.

4. Aansprakelijkheid

·      Moose Photography is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen bij fotoafdrukken of producten die niet door haar zijn geleverd.

·      Is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.

·      Is niet aansprakelijk bij emoties, omstandigheden of weersinvloeden.

·      De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en –correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit scherm niet gekalibreerd is. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

·      De fotografe kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, stoten, elektrocuteren etc, tijdens een fotosessie op locatie of in de studio.

 

5. Prijsopgaven, betalingen en prijzen

·      Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van de gebruiker (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

·      De (koop)prijs luidt in euro’s.

·      Tenzij anders vermeld zijn de prijzen:
1. Inclusief BTW
2. Exclusief reiskosten, parkeerkosten en andere onvoorziene kosten.

·      De factuur word per mail naar de klant toegezonden.

·      Voor iedere fotoshoot vraagt Moose Photography een aanbetaling van 50,- euro. Het overige bedrag dient vooraf aan de shoot contant voldaan te worden. 

6. Ziekte

·      Indien fotografe ziek is zal zij dit zo snel mogelijk laten weten en een andere datum afspreken voor uw shoot.

·      Heeft de klant een newborn shoot geboekt en is de fotografe ziek is en gaat de ziekte langer duren dan verwacht. Dan zal fotografe u doorverwijzen naar haar collega fotografen en de aanbetaling terugstorten.

7. Annuleringsvoorwaarden
Annuleren van een fotoshoot dient minimaal 48 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Wanneer dit niet het geval is zal de aanbetaling komen te vervallen.

8. Privacy & persoonsgegevens
Moose Photography zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden.